Managerul – element central al identitatii, imaginii si culturii organizationale

Una dintre cele mai actuale provocari ale organizatiilor contemporane o reprezinta spargerea barierelor dintre lumea externa si ecosistemul intern. In trecut, organizatiile aveau posibilitatea de a separa functionarea interna de relatia cu exteriorul printr-o interfata care gestiona legatura permanenta cu exteriorul. Managerii de top, echipele de marketing, PR si planificare strategica gestionau lumea externa in timp ce sistemul intern era coordonat si controlat de middle manageri si de ce cei din liniile inferioare, impreuna cu echipele de resurse umane, ingineri etc. Networking-ul dintre oameni, initiativele si practicile de pe piata cu privire la eficientizarea proceselor si organizarii interne, programele de Corporate Social Responsibility, noile abordari cu privire la client deschid oportunitati prin care mediul intern al organizatiilor devine expus si vulnerabil exteriorului. Astfel, imaginea companiei devine o actualitate pentru fiecare dintre angajati, nu numai pentru cei din nivelele superioare.

In acest articol, voi sublinia corelatia dintre actiunile si comunicarile managerilor de top si impactul acestora asupra identitatii organizationale si a imaginii acesteia. Acesta implicatie directa este datorata, in parte, cresterii nivelului de interactiune dintre membrii organizatiei si clienti, oameni din comunitati de business, networking etc, dar si din cele online. Imi propun de asemenea sa examinez implicatiile pe care le are intercalarea dintre aceste medii si efectele acestora prin aplicarea conceptelor de cultura, identitate si imagine organizationala – cultura, identitatea si imaginea unei organizatii fiind un sistem de 3 elemente interdepedente care definesc organizatia in relatia sa cu exteriorul.

 Conceptul de identitate

In sens larg, identitatea organizationala sa refera la gandurile, perceptiile si sentimentele membrilor sai. Astfel, putem presupune ca este o intelegere impartasita si colectiva a angajatilor asupra valorilor si caracteristicilor sale distinctive fata de alte entitati. Identitatea este impamantenita in simbolurile, cultura si istoria organizatiei ceea ce ne face sa concluzionam ca factorul determinat in formarea identitatii organizationale este reprezentat de cultura organizationala care este ca un context, un mediu intern propice si fertil pentru conturarea acesteia.

 Conceptul de imagine

Dichter spune ca imaginea este “impresia total ape care o entitate (organizatie) o creaaza in mintile oamenilor” (Dowling, 1993, p. 104). Mai mult, combinand teoriile de marketing cu cele ale organizatiilor, imaginea organizatiei este o impresie vie si holistica a unui individ sau grup cu privire la aceasta si este rezultatul unei strategii de comunicare externa.

 Conceptul de cultura organizationala

Edgar Schein, recomandat în SUA ca si parinte fondator al domeniului culturii organizationale, defineste în 1986 cultura organizationala ca un un tipar al presupunerilor fundamentale pe care un grup le-a creat, descoperit si dezvoltat ca urmare a învatarii în procesul confruntarii cu problemele inerente adaptarii externe si integrarii interne, presupuneri care au functionat suficient de bine pentru a fi considerate valide de catre membrii grupului si pentru a fi învatate de catre noii membri ca modalitati corecte de a percepe, gandi si simti. Tot autorul, in lucrarea sa Organizational Culture and Leadership, face o sinteza remarcabila a sensurilor date notiunii de cultura organizationala care reprezinta ansamblu de: comportamente manifestate cu regularitate de catre angajati, normele grupului, valorile dominante acceptate, filosofia formala, modele de gandire, mentale si de limbaj ale angatilor, ritualuri formale si informale, regulile implicite si explicite etc.

 Interdependenta dintre identitate, imagine si cultura

Dupa cum am subliniat pe parcursul acestui articol, cand exprimam identitatea organizatiei facem uz de simbolurile si cadrul cultural al acesteia pentru a exprima si proiecta o imagine ce va fi interpretata de ceilalti. Insa, desi sursa imaginii proiectate are ca sursa cultura si identitatea celui care o exprima, interpretarea acesteia se face pe baza caracteristicilor cultural ale receptorului.

 Care este rolul managerului?

Managerii sunt actori directi pe scena culturii organizationale si sunt simboluri ale acesteia in fata angajatilor. Managerul este considerat adesea puntea de legatura dintre organizatie si mediul extern, precum si purtatorul de cuvant al acesteia. Care este rolul managerului in construirea imaginii, identitatii si culturii organizationale??! Cum poate acesta sa-si construiasca strategii de dezvoltare ale companiei sale folosind acest cumul de elemente??!

Pentru raspunsul la aceste intrebari, propun sa examinam cateva dintre elementele imaginii unui manager si implicatiile lor:

1.    Credibilitatea, ca dimensiune a imaginii, desemneaza aprecierea pozitiva sau negativa pe care o persoana sau un grup o acorda plecand de la informatiile si perceptiile pe care le au. Pentru un manager, credibilitatea devine un pilon central pentru exercitarea functiei. Astfel, repetitia aceluiasi mesaj, de exemplu, are ca efect pe termen lung acceptarea. În caz contrar, credibilitatea poate avea efecte nocive în cadrul organizatiilor, efectele putand fi reprezentate printr-un grad înalt de incertitudine, neclaritate a mesajului, conflicte etc.

2.    Efectul de autoritate al imaginii este strans legat de convingere care este adesea rezultatul unui act de credibilitate in cadrul organizatiei. Astfel, efectul de autoritate este strans legat de capacitatea de a conduce catre actiune sau într-o directie a unui manager, fiind strans legata de imaginea pe care acesta o are în cadrul organizatiei.

3.    Competenta, ca dimensiune a imaginii, este legata de construirea perceptiei de profesionist în cadrul organizatiei, ceea ce presupune o cunoastere aprofundata a domeniului de activitate, a strategiei si obiectivelor, precum si a proceselor si procedurilor interne.

4.    Etica se refera la moralitatea si corectitudinea asociata cu actiunile, comportamentul si deciziile persoanei la a carei imagine ne referim.

Aspectele enumerate mai sus au implicatii pozitive, insa exista si caracteristici ale imaginii unui manager strans legate de elemente ale personalitatii sale, de sistemul lui de valori sau de comportamente manifestate in relatia cu angajatii. Astfel, un manager cu inclinatii catre nevrotism va creea o atmosfera de lucru tensionata, va scadea nivelul increderii dintre membrii echipei, isi va folosi autoritatea si controlul in mod negativ etc. Un alt exemplu pe care il putem lua este tendinta managerului de a nu planifica si organiza activitatea si de a comunica neconsistent. Se poate creea asfel o atmosfera de incertitudine, de haos, de discomfort cu privire la prioritizarea si derularea sarcinilor etc. Mai mult studiile ne arata ca organizatia, echipele etc. imprumuta din caracteristicile, comportamentele, manifestarile, valorile si metodele de lucru ale conducatorilor.

Asadar, sa invatam si sa cercetam azi pentru a construi managerii de maine!